ເຄື່ອງເງິນ

ພາບລວມ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເງິນຮ້ານນີ້ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່າຮ້ານອື່ນໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານເຄີຍເປັນຄົນເຮັດເຄື່ອງເງິນໃຫ້ລາດຊະວົງໃນສະໄໝກ່ອນ, ຈຸດສໍາຄັນຄື ສິນຄ້າ ເຮັດຈາກເງິນແທ້.

  • ຮ້ານເຄື່ອງເງິນ ເປີດທຸກວັນ ເວລາ 8:00 – 17: 00 ເຂົ້າຊົມຟຼີ.
  • ຮ້ານເຄື່ອງເງິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານວັດທາດ ໃຊ້ເວລາໃນການຍ່າງພຽງ 5 ນາທີ ຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ.
Scroll to Top