ການຕີເຫຼັກ

ພາບລວມ

  • ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເປັນບ້ານຊ່າງຕີເຫຼັກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫຼວງພະບາງ, ມີດທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ແລະ ເຄື່ອງມືການກະເສດອື່ນໆ ມີຂາຍຢູ່ທີ່ນີ້.
  • ການຕີເຫຼັກ ເປີດທຸກວັນ 5:30 – 11:30 (ເປີດສະເພາະຕອນເຊົ້າ) ເຂົ້າຊົມຟຼີ.
  • ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງພຽງ 2 ກິໂລແມັດ, ໃກ້ກັບສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ.
Scroll to Top