ກິດຈະກໍາລອຍນໍ້າ

ພາບລວມ

ຍ້ອນມີການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ແລະປະເພນີທີ່ເກົ່າແກ່ຢູ່ໃຈກາງເມືອງຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງໃຫ້ມີສະລອຍນໍ້າຢູ່ສະ ເພາະບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຕົວເມື່ອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຍັງມີສະລອຍນໍ້າບາງແຫ່ງ ລວມທັງສະລອຍນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມຂອງແຂວງທາງໄປຂົວນໍ້າຄານ (ໃໝ່) ໄປທາງສະໜາມບິນ, ສະລອຍນໍ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄ່າບໍລິການ. ໃນເດືອນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະເດືອນມີນາ ເຖິງ ເດືອນພຶດສະພາ.

Scroll to Top