5 ປະເພດອາຫານວ່າງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຂອງຫຼວງພະບາງ

ອາຫານທີ່ເປັນເຂົ້າໜົມຄົບຄ້ຽວເອົາໄວ້ກິນຍາມວ່າງ

roasted-bananas-thumnail

1. ປີ້ງກ້ວຍ

DSC_9638

2. ເຂົ້າໜົມຄົກ

Deep-fried-goodies-thumnail

3. ເຂົ້າໜົມປະເພດຈືນ

5thing-fruite

4. ໝາກໄມ້ສົດ

sweet snack

5. ເຂົ້າຕົ້ມມັດ

Scroll to Top