การทอผ้า

ภาพรวม

คุณจะพบเห็นรูปแบบการทอผ้าที่หลากหลาย มีทั้งความสวยงาม และเทคนิคที่แตกต่างกันมากของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ หากเดินเล่น ตลาดกลางคืน, คุณจะเห็นสิ่งทอมากมายมาจากหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น ม้ง ขมุ อาข่า ไทลื้อ และอีกมากมาย

เดินหรือปั่นจักรยานรอบ ๆ หลวงพระบาง คุณจะเห็นผู้หญิงปั่นด้ายฝ้ายและไหม ทอผ้าด้วยกี่ไม้ดั้งเดิม ความรู้และทักษะของการผลิตสิ่งทอได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ชุมชน และหมู่บ้าน ปัจจุบันรายได้เสริมที่มาจากสิ่งทอช่วยสนับสนุนช่างทอผ้าและครอบครัวของพวกเขา นอกจากนี้มันยังหมายถึงประเพณีจะไม่สูญหายไปอีกด้วย

บ้านผานม

บ้านผานม เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายในสิ่งทอแบบดั้งเดิม มีหลายครอบครัวในหมู่บ้านที่ทอผ้าด้วยกี่ของตนเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำหรับขายที่ตลาดกลางคืน ในอดีตสิ่งทอของหมู่บ้านผานมได้จัดส่งให้พระบรมวงศานุวงศ์ และทุกวันนี้ช่างทอผ้ายังใช้เทคนิค และรูปแบบเดียวกันส่งผลให้ลวดลายสิ่งทอดูเก่าอย่างเห็นได้ชัด วัสดุผ้าฝ้ายและผ้าไหมมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกได้อย่างจุใจ

เดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กจากใจกลางเมืองหลวงพระบางใช้เวลาประมาณ 10 นาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินทางโดยจักรยานได้ แต่ทางค่อนข้างเป็นเนินเขาและเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ บริษัททัวร์หลายแห่งยังมีการพาไปชมและศึกษาในหมู่บ้านรวมถึงการเยี่ยมชมหลุมฝังศพของนักสำรวจชาวฝรั่งเศส Henri Mouhot ด้วย

บ้านเชียงเหล็ก และ บ้านช่างค้อง

คุณสามารถชมชาวบ้านทำกระดาษสา (จากเปลือกหม่อน) และการทอผ้าแบบดั้งเดิม การเยี่ยมชมบ้านเชียงเหล็ก และบ้านช่างค้อง จะทำให้คุณเข้าใจขั้นตอนการทำกระดาษสาและการทอผ้ามากยิ่งขึ้น

ขึ้นไปทางเหนือของเมืองหลวงพระบางตามริมแม่น้ำ 3 กม. และข้ามแม่น้ำคาน หมู่บ้านเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ โดยรถตุ๊กตุ๊ก (แม้ว่าคุณจะต้องข้ามสะพานใหม่) และ ด้วยจักรยาน หรือ เดินไป หลังจากข้ามสะพานเก่า ก่อเลี้ยวซ้าย และตรงไปตามถนนที่ขนานกับแม่น้ำโขง

Scroll to Top