มรดกโลก ยูเนสโก

จารึกมรดกโลก

เพื่อปกป้องและพัฒนามรดกมรดกของหลวงพระบางอย่างยั่งยืน ในปี 1993 รัฐบาลลาวประสงค์ให้หลวงพระบางอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การยูเนสโก

หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ในการประชุมครั้งที่ 19 ของคณะกรรมการมรดกโลก ณ กรุงเบอร์ลิน หลวงพระบางได้รับการยอมรับว่า: “เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมและโครงสร้างเมืองในยุคอาณานิคมของยุโรปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 สภาพแวดล้อมในเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าทึ่ง แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสำคัญในการหลอมรวมประเพณีสองวัฒนธรรม

3 เกณฑ์ในข้อเสนอแนะของการเป็น ยูเนสโก :

*เกณฑ์ (ii) : หลวงพระบางสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานพิเศษของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของลาว และอาคารสไตล์อาณานิคมยุโรปในศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
*เกณฑ์ (iv) : หลวงพระบางเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนของอาคารสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา การก่อสร้างพื้นถิ่น และอาคารในยุคอาณานิคม
*เกณฑ์ (v) : ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นเวทีสำคัญในการผสมผสานสองประเพณีสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

                    (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รมรดกโลกหลวงพระบาง คริกที่นี้. )

Scroll to Top