ศูนย์ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา

ภาพรวม

ศูนย์ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา(TAEC) รักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ และจัดแสดงนิทรรศการ โครงการพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาว

  • ศูนย์ศิลปะพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา เปิด วันอังคาร – วันอาทิตย์    |   เวลา : 09.00 น. – 18.00 น.

  • ค่าเข้าชม : 25,000 kip ต่อท่าน (อายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี)

  • ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขามย่อง ซึ่งอยู่ติดกับตลาดดารา

นิทรรศการนี้จะแบ่งปันเรื่องราววิถีชีวิตสตรีในประเทศลาว ด้วยภาพวิดีโอสารคดี นิทรรศการจะจัดแสดงงานฝีมือที่ทำโดยเด็กผู้หญิงและสตรีในภาคเหนือของประเทศลาว ในช่วงระยะเวลาสองปีโครงการ Stitching Our Stories (SOS) เยาวชนหญิงจากชนเผ่าม้งและไทลื้อในเมืองหลวงพระบางได้เรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อบันทึกและสะท้อนวิถีชีวิตของตนเองในประเทศลาวที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากรูปถ่าย วิดีโอคลิปและบทสัมภาษณ์ TAEC และโครงการศิลปะนานาชาติ PhotoForward ทำให้นิทรรศการเกิดการพัฒนาขึ้น

*นิทรรศการที่จัดแสดงให้เข้าชม
ห้องแสดงเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ทำด้วยมือแบบดั้งเดิม เครื่องเพชรพลอย หัตถกรรม และของใช้ในครัวเรือน การสร้างบ้าน และวัตถุทางศาสนา ของชาวอาข่า ม้ง ไทลื้อ และขมุ ในประเทศลาว นิทรรศการทั้งหมดจัดขึ้นเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษ มีการแปลให้บริการในภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และญี่ปุ่น

Scroll to Top