วัดเชียงทอง

ภาพรวม

วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในปี 1560 ในสมัยพระเจ้าชีวิตเชษฐาธิราช มันเป็นรูปแบบของชาวหลวงพระบางแท้ๆ และมีหลังคาสลับซับช้อนเลียงกันเป็นชั้นๆอย่างสง่างามและภาพศิลปะฝาผนังที่ติดด้วยแก้วทั้งหมด เวลาที่เหมาะในการไปเยี่ยมชมวัดนี้และถ่ายรูปคือในเวลาตอนเช้า

  • เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. – 17:00 น.
  • ค่าเข้าชม 20,000 กีบ / ท่าน
  • วัดเชียงทองตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สามารถเดินจากศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวหลวงพระบางใช้เวลาเพียง 10 นาที แล้วคุณจะพบวัดทางด้านซ้ายมือของท่าน
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หัวไหล่และเข่าควรปกปิดให้มิดชิด ถอดหมวกและรองเท้าออกก่อนเข้าชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • ให้ความเคารพแด่พระภิกษุและสามเณร สำหลับสุภาพสตรี ไม่อนุญาตให้โดนตัวของภิกษุและสามเณร
  • ห้ามไม่ให้แสดงความรักในสถานที่สาธารณะ เช่นการจับมือ จูบ กอด
  • ห้ามไม่ให้ชื้อโบราณวัตถุใด ๆ เพราะเป็นสิ่งต้องห้าม และคุณจะถูกปรับ
Scroll to Top