การเข้าถึง

โดยเครื่องบิน

สนามบินนานาชาติหลวงพระบางอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 4 กิโลเมตร เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และมีพึ้นที่กว้างขวาง เปิดให้บริการในปีพ.ศ 2556 คุณอาจจะพบประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับการเดินทางมา หลือเดินทางออกจากหลวงพระบาง

 • เที่ยวบินสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง(LPQ)

–  หลวงพระบาง – บางกอก

 • เส้นทางภายในประเทศ:

–  หลวงพระบาง – เวียงจันทร์

    โทร : 071212172

 • ลาวสกายเว:

–  หลวงพระบาง – เวียงจันทร์ ( 4 วัน ต่อสัปดาห์  วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์, วันอาทิตย์)          โทร : 02058699666

 • การเดินทางไปและกลับจากสนามบิน

จากสนามบิน: อัตราค่าโดยสารแบบแท็กซี่ 50000กีบ ต่อกลุ่ม สามารถไปส่งที่โรงแรม เกสต์เอาส้หรือที่อื่นๆภายในเทศบาลเมือง เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถอยู่บริเวณทางออกของสนามบิน ทางสนามบินไม่อนุญาติให้รถตุ๊กตุ๊กเข้ามารับนักท่องเที่ยวภายในสนามบินโดยเด้ดขาด.

ไปสนามบิน: มีบริการรถตุ๊กตุ๊กจากใจกลางเมืองใช้เวลา 15 นาทีโดยประมาณ.
สำหลับการขับขี่ที่สบายก่วา โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ของคุณควรจะจัดส่งคุณโดยรถตู้ปรับอากาศ ลาคาประมาณ 50,000 – 60,000 กีบ.

Divider

โดยรถประจำทาง

หลวงพระบางมีสถานีขนส่งสองสถานีหลักสำหรับมินิบัสไปยังทิศใต้และทิศเหนือของประเทศลาว และยังสามารถเดินทางไปประเทศเวียดนาม ประเทศไทยและประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีการบริการรถบัสไปยังทิศเหนือและไปยังทิศใต้อีกด้วย.

 • สถานีขนส่งสายใต้

คำอธิบาย: สถานีขนส่งสายใต้มีชื่อเรียกว่า คิวรถสายใต้ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาหลวงพระบาง ขับรถไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองประมาณ 10 นาที. สถานีขนส่งสายใต้จะให้บริการรถโดยสารทั้งหมดที่เดินทางมาถึงหลือเดินทางออกจากหลวงพระบางไปยังทางทิศใต้เท่านั้น สถานีขนส่งแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสถานีบริการมินิบัส สามารถชื้อตั๋ว ที่สถานีขนส่งได้โดยตรงหรือบริษัทภายในตัวเมือง.
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 7:00 – 17:00 น. (แต่ถ้าคุณต้องการไปสถานีด้วยตัวเองต้องจ่าย 20000 สำหรับบริการรถตุ๊กตุ๊ก.)

จุดหมายปลายทางสถานีสายใต้: แขวงไชยบุรี แก่นท้าว โพนสะหวัน วังเวียง และ เวียงจันทร์.

 • สถานีขนส่งสายเหนือ

คำอธิบาย: สถานีขนส่งสายเหนือมีชื่อเรียกว่า คิวรถสายเหนือ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน ประมาณ 15 นาที ขับรถไปทางทิศตะวันออกของเมือง. โดยทั่วไปแล้วสถานีขนส่งสายเหนือจะให้บริการเฉพาะรดที่เดันทางมา หลือเดินทางออกไปทางภาคเหนือเท่านั้น. ตั๋วสามารถชื้อได้ที่เคาน์เตอร์สถานีขนส่งโดยตรง.
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 17:00 น. (แต่ถ้าคุณต้องการไปสถานีด้วยตัวเองต้องจ่าย 50.000 – 70.000 กีบ สำหรับบริการรถตุ๊กตุ๊ก).

จุดหมายปลายทางสถานีสายเหนือ: หนองเขียว โพนทอง แขวงอุดมไชย แขวงหลวงน้ำทา แขวงหัวพัน(ชำเหนือ) บ่อแก้ว(ห้วยทราย) แขวงพงสาลี.

Divider

โดยเรือ

เรือออกจากหลวงพระบางไปยัง เชียงของ เชียงใหม่ เชียงรายทางเหนือของประเทศไทย (หลือทิศทางอื่นที่คุณต้องการ). จากหลวงพระบางถึงประเทศไทยใช้เวลา 2 วัน 2 คืนเหล่านั้นได้เป็นไฮไลท์ของการเดินทาง การพักผ่อน ภูมิทัศน์ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม. สำหรับการเดินทางข้ามแม่น้ำโขงจากบ่อแก้ว (ห้วยทราย) ไปประเทศไทยมี 2 วิธีคือ ทางเรือและทางรถสองแถวผ่านสะพานมิตรภาพแหล่งที่สาม (ขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่เงื่อนไขของประเทศ), สำหรับค่ารดโดยสารขนาดเล็กประมาณ 50 บาทไทย หลือ 5.000 กีบ.
การเดินทางไปยังท่าเรืออยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ใกล้กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง เดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กประมาณ 50000 กีบ.
เรือโดยสารจะมี 2แบบที่แตกต่างกัน มีเรือช้าและเรือเร็ว.

เรือโดยสารแบบช้า: ไปปากแบง และ บ่อแก้ว (ห้วยทราย). โดยอาจจะใช้เวลาถึง 2 วัน และคุณควรพักค้างคืนที่ปากแบง.
เรือโดยสารแบบเร็ว: โทร 0205567293, 0205552492, 0305836536

Divider

โดยรถไฟ

โดยรถไฟ:

 •  EMU รถไฟ (C82)   เวียงจันทร์ – บอเตน ( C81) บอเตน-เวียงจันทร์.  (C84) เวียงจันทร์-หลวงพระบาง  
  (C83) หลวงพระบาง- เวียงจันทร์. (C92) เวียงจันทร์-หลวงพระบาง    (C91หลวงพระบาง- เวียงจันทร์.
 • รถไฟแบบทั่วไป: (K12) เวียงจันทร์ – บอเตน (K11) บอเตน-เวียงจันทร์
 • หมายเหตุ:โปรดติดต่อสำนักงานขายตั๋วเพื่อตรวจสอบจำนวนที่นั่งที่มีอยู่จริง

Scroll to Top