วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

หลวงพระบางภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานที่ที่มีวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม และวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะถูกทดสอบด้วยกาลเวลานานแค่ไหนก็ตาม

Scroll to Top