ธรรมชาติ

น้ำตกที่เรียงราย ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ทิวทัศน์อันน่าทึ่ง ผีเสื้อ หมี และช้าง!
หลวงพระบางเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ.

Scroll to Top