5 เหตุผลที่คุณควรไปเยือนศูนย์เก็บกู้ระเบิด (UXO Centre)

ลาวถือเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ถูกโจมตีด้วยระเบิด B-52 ทุกๆ 8 นาที ในช่วง ค.ศ.1964- ค.ศ.1973 คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามลับในครั้งนี้ได้ที่ศูนย์เก็บกู้ระเบิด The UXO Visitor’s Centre ในเมืองหลวงพระบาง UXO ย่อมาจากคำว่า Unexploded Ordnance แปลว่าระเบิดที่ยังไม่ระเบิด

uxo-thumnail

1. ค้นหาข้อเท็จจริง

bombe2

2. ดูระเบิดในชีวิตจริง

bombe

3. เรื่องราวของผู้รอดชีวิต

bombe4

4. การเก็บเกี่ยวระเบิด

uxo

5. บริจาค

Scroll to Top