ศูนย์กลางของพุทธศาสนา

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของประเทศลาว หลวงพระบางเป็นที่ตั้งของวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรมและการศึกษาทางพุทธศาสนา อยู่ภายในตัวเมืองและในชนบทโดยรอบของหลวงพระบาง จะมีวัดตั้งอยู่ทุกๆ หมู่บ้าน วัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศ

วัดจำนวนมากที่อยู่ภายในเมืองและวัดอีกมากมายที่อยู่นอกตัวเมือง ได้เสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมของเมืองและประเทศ ในอดีต แต่ละศูนย์กลางของหมู่บ้าน ภายในเมืองหลวงพระบางนั้น บ้านแต่ละบ้านมีมานานหลายศตวรรษ และมีการรวมกันเป็นชุมชนเดียว ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์พิเศษของตนไว้ ในปัจจุบันแต่ละวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ มากมาย และมากกว่าการเป็นสถานที่เพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาสักการบูชา ยังเป็นที่ของการให้ การแบ่งปัน การร่วมกันเฉลิมฉลองและเหนือสิ่งอื่นใดคือสถานที่สำหรับการเรียนรู้

คุณจะเห็นว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมากที่อยู่ในหลวงพระบาง ในการบวชเป็นสามเณรนั้น ไม่เพียงแต่จะได้รับบุญกุศลสำหรับตัวเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังได้รับการศึกษาที่ดีอีกด้วย (สิ่งหนึ่งคือการได้เรียนภาษาอังกฤษ) ถ้าคุณได้อยู่ที่หลวงพระบางในช่วงเทศกาลหรือในวันธรรมดาก็ตามแต่ มีสองวิธีที่คุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของพระภิกษุและสามเณร คือตื่นนอนแต่เช้าเพื่อร่วมพิธีการใส่บาตรข้าวเหนียว, หลือ ใส่บาด , หลือแวะไปที่วัดด้วยตัวคุณเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพ และ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม).

Scroll to Top