ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับมลดก


ภาพรวม

ศูนย์ข้อมูลมรดกหรือที่เรียกว่า เรือนจันทร์ ตั้งอยู่ในอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างด้วยไม้ทำให้มีเสน่ห์มนต์ขลัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของลาวและชมข้าวของเครื่องใช้โบราณได้

  • ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับมรดก เปิดทุกวัน  เวลา : 08.00 น. – 17.00 น.

  • การเข้าถึง: อยู่ข้างหลังวัดเชียงม่วน
  • พิธี Baci คืออะไร? ความสำคัญของการให้ทานคืออะไร? ผู้หญิงลาวจะพกทารกไว้ที่ด้านหลังขณะทำงานได้อย่างไร? คุณจะสามารถหาคำตอบได้ที่นี่ Heritage House นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งทอลาว ความหลากหลายของ ชาติพันธุ์ พุทธศาสนา วิถีชีวิต และครอบครัว

Scroll to Top