วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

ภาพรวม

ชื่อของวัดแห่งนี้ ได้มาจากพระมหากษัตริย์มันธาตุราฏ ในปี 1821 เนื่องจากมีการฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ เลยได้ให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่า ‘วัดใหม่’. เมื่อท่านเดินทางไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้จะสังเกตเห็นหลังคา 4 ชั้น และ รวมทั้งเรื่องราวจากชีวิตประจำวันและตำนานของมหาเวสสันดรบนผนังวัด

  • เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.

  • ค่าเข้าชม 10,000 กีบ / ท่าน

  •  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หัวไหล่และเข่าควรปกปิดให้มิดชิด ถอดหมวกและรองเท้าออกก่อนเข้าชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

  • ให้ความเคารพแด่พระภิกษุและสามเณร สำหรับสุภาพสตรี ไม่อนุญาตให้โดนตัวของภิกษุและสามเณร

  • ห้ามไม่ให้แสดงความรักในสถานที่สาธารณะ เช่นการจับมือ จูบ กอด

  • ห้ามไม่ให้ชื้อโบราณวัตถุใด ๆ เพราะเป็นสิ่งต้องห้าม และคุณจะถูกปรับ

  • วัดใหม่สุวรรณภูมารามตั้งอยู่บนถนนสายหลัก เดินไปเพียง 5 นาทีจากใจกลางเมืองก่อนถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาต

Scroll to Top