วัดวิชุนราช

ภาพรวม

ก่อตั้งขึ้น ในปี 1512 ในราชการของพระมะหากษัตริย์วิชุนราช (1501-1520),วัดแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของราชอาณาจักร ราวลูกกรงไม้แกะสลักในหน้าต่างของวัด คล้ายวัดพูจำปาสัก ที่อยู่ทางตอนใต้ของลาว ภายในวัดคุณสามารถชมรูปปั้นโบราณและ แผ่นศิลาจารึก ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนี้มีธาตุหนึ่งลูกชื่อ ธาตุปทุม และยังเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ธาตุหมากโม (แตงโมเจดีย์) เนื่องจากรูปร่างของธาตุคล้ายลูกแตงโม

  • เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. – 17:00 น.

  • ราคาค่าตั๋ว: 20,000 กีบ ต่อท่าน

  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หัวไหล่และเข่าควรปกปิดให้มิดชิด ถอดหมวกและรองเท้าออกก่อนเข้าชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • ให้ความเคารพแด่พระภิกษุและสามเณร สำหรับสุภาพสตรี ไม่อนุญาตให้โดนตัวของภิกษุและสามเณร
  • ห้ามไม่ให้แสดงความรักในสถานที่สาธารณะ เช่นการจับมือ จูบ กอด
  • ห้ามไม่ให้ชื้อโบราณวัตถุใด ๆ เพราะเป็นสิ่งต้องห้าม และคุณจะถูกปรับ

วัดวิชุนราชถัดจากทะนาคานพัฒนาลาว

Scroll to Top