วัดป่าโพนเพา

ภาพรวม

วัดอื่นๆ ในย่านตัวเมืองถ้าเทียบกับวัดป่าโพนเพาแล้ว ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในหลายแบบ แต่วัดป่าโพนเพาจะมีจุดเด่นในด้านทัศนียภาพของวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นได้จากใจกลางเมือง ซึ่งมีแสงสีทองสาดส่องตลอดทั้งวัน. อาคารวัดประกอบด้วยระเบียง ที่มีแปดเหลี่ยมหรูหราและ กรอบหน้าต่าง – ยอดแหลมของตึกเป็นสีทอง ภายในวัดคุณจะพบภาพทาสีสดใสของสวรรค์และนรก สิ่งอื่น ๆ ที่ทำให้วัดนี้น่าเยี่ยมชมก็คือการตั้งอยู่ในป่าที่เขียวชอุ่ม ไม่ว่า คุณไปเพลิดเพลินกับความร่มรื่นของต้นไม้ในวันที่ร้อนๆ หรืออาบแสงสีทองยาม พระอาทิตย์ตกดิน – เราคิดว่า วัดป่าโพนเพาควรจะถูกจัดอยู่ในรายการของวัด ‘ที่น่าเที่ยวชม’ ของท่าน

  • เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. – 17:00 น.

  • ลาคาค่าตั๋ว: 20,000 กีบ ต่อท่าน

  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หัวไหล่และเข่าควรปกปิดให้มิดชิด ถอดหมวกและรองเท้าออกก่อนเข้าชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • ให้ความเคารพแด่พระภิกษุและสามเณร สำหลับสุภาพสตรี ไม่อนุญาตให้โดนตัวของภิกษุและสามเณร
  • ห้ามไม่ให้แสดงความรักในสถานที่สาธารณะ เช่นการจับมือ จูบ กอด
  • ห้ามไม่ให้ชื้อโบราณวัตถุใด ๆ เพราะเป็นสิ่งต้องห้าม และคุณจะถูกปรับ
  • ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรไปทางตะวันออกของหลวงพระบาง ทางเดียวกันกับไปหมู่บ้านผานม (หมู่บ้านงานฝีมือ), สามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี อาทิ โดยตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซด์ จักรยาน หรือเดิน

Scroll to Top