ประเพณีการใส่บาตรข้าวเหนียว

ภาพรวม

การใส่บาตรเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวลาว ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาเคียงคู่กับชาวลาวเป็นเวลานานมาแล้ว. ทุกๆตอนเช้าจะมีชาวบ้านนำเอาข้าวปลาอาหาร เพื่อไปใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์และสามเณรตามในตัวเมืองหลวงพระบาง

พิธีใส่บาตรจะเริ่มตั้งแต่รุ่งเช้าของทุกๆวัน ในเวลาประมาณ 5.30 น ถึง 6.30 น. ในช่วงระยะเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคือจะเริ่มประมาณ 6.00 น ถึง 7.00 น. เพราะว่าในช่วงละฤดูหนาวท้องฟ้าจะสว่างช้า

พิธีใส่บาตรในตอนเช้าจะมีอยู่ในทุกๆวัดของตัวเมืองหลวงพระบาง แต่ขบวนที่ใหญ่กว่าที่อื่นเราจะเห็นได้ที่ถนนสีสว่างวงศ์ หน้าวัดเชียงทอง หน้าโรงเรียนหลวงพระบางและหน้าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หากท่านมีความประสงค์จะใส่บาตร ความปฏิบัติตัวและแต่งกายให้สุภาพและรู้จักเคารพในวัฒนธรรมของที่นี่ แต่หากท่านไม่มีจุดประสงค์ที่จะใส่บาตร ก็สามารถเยี่ยมชมให้ห่างจากจุดที่พระสงค์เดินและประพฤติตัวอย่างเหมาะสม ไม่ควรไปขวางเส้นทางที่พระสงฆ์และสามเณรจะเดินผ่านหรือบริเวณที่ผู้คนจะใส่บาตร.


 1. สำหรับการใส่บาตร ท่านสามารถชื้อข้าวปลาอาหารล่วงหน้าได้ที่ตลาดเช้าเพื่อเตรียมไว้ หรือท่านอาจจะชื้อกับแม่ค้าที่ขายอยู่ริมถนนใกล้กับที่จะใส่บาตรก็ได้.
  2. กรุณาอย่าถ่ายรูปพระสงฆ์และสามเณรในระยะใกล้ชิดจนเกินไป เนื่องจากแสงแฟลช จะรบกวนพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้าน.
  3. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวไหล่ หน้าอก และขาควรมีการปกปิด.
  4. กรุณาใส่บาตรด้วยความเคารพและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้หญิงนั้นห้ามแตะต้องพระสงฆ์และสามเณรเด็ดขาดและควรจะยืนดูในระยะห่างประมาณ5เมตร.
  5. ห้ามไม่ให้รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่เข้ามาในตัวเมืองหลวงพระบางและเขตเมืองมรดกโลก เพราะเป็นการรบกวนและยุ่งยากในการสัญจร.
  6. อย่าติดตามขบวนของพระสงฆ์ด้วยการขับรถ เพราะท่านจะอยู่สูงเกินพระสงฆ์และสามเณร ซึ่งคนลาวเขาถือว่าเป็นการไม่เคารพ.
  7. เข้าร่วมการใส่บาตรด้วยความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชิดชูความงดงามทางพุทธศาสนา.

การใส่บาตรเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวลาว ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาเคียงคู่กับชาวลาวเป็นเวลานานมาแล้ว. ทุกๆตอนเช้าจะมีชาวบ้านนำเอาข้าวปลาอาหาร เพื่อไปใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์และสามเณรตามตัวเมืองในหลวงพระบาง. สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใส่บาตร กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเพณีการใส่บาตรให้เข้มงวดและถูกต้อง

การใส่บาตรคือจะเริ่มตั้งแต่ 5.30 น ของทุกเช้า ท่านจะเห็นพระสงฆ์และสามเณรแต่งกายใส่สีส้ม พร้อมกับสะพายบาตรของตัวเองเดินเรียบตามริมถนน จะมีประชาชนชาวท้องถิ่นเตรียมของเช่นข้าวปลาอาหารเพื่อรอพระสงฆ์และสามเณรเดินผ่านมา แล้วพวกเขาก็จะนำเอาข้าวและอาหารใส่ลงไปในบาตรของพระสงฆ์และสามเณรเป็นแถวต่อๆไปจนหมดขบวนและในระหว่างพิธีใส่บาตรนั้นจะต้องรักษาความเงียบสงบ

ประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของการท่องเที่ยว โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวส่วนมากจะไปดูพิธีใส่บาตรในตอนเช้าอยู่ที่ถนนศักรินทร์และสถานที่นี้บางครั้งก็แออัด เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สำหรับมุมมองที่สวยงามและเหมาะสมท่านอาจจะค้นหาสถานที่อื่นๆตามตัวเมืองก็ได้

Scroll to Top