พุทธศาสนา

เดินผ่านวัดโบราณ ฟังพระสงฆ์สวดมนต์ ร่วมพิธีทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานานหลายศตวรรษ

Scroll to Top