วีช่า

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศลาวต้องมีพาสปอร์ตที่ถูกต้องและเวลาที่เหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เข้ามาลาว ในการเข้าประเทศลาวนักท่องเที่ยวจะต้องแน่ใจว่า พวกเขาได้รับการลงแสตมป์ในหนังสือเดินทางเรียบร้อย เพราะถ้าหากไม่มีแสตมป์จะถูกเสียค่าปรับแพงมาก ข้อมูลในละหว่างปี พส 2559 – 2560 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบสถานทูตลาวในประเทศของคุณ

 •  แบบฟอร์มใบสมัครกรอกข้อมูล และลงนาม โดยผู้สมัคร.

 • ภาพถ่ายล่าสุดสองใบ.

 •  หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อยหกเดือน.

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง
• พักได้สูงสุด 5 วัน (ในเวียงจันทน์เท่านั้น)
• หลักฐานการขอวีซ่าเข้าประเทศและตั๋วเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม

วีซ่านักท่องเที่ยว
• สิบห้าวัน (ขยายไม่ได้)
• การดำเนินการขอวีซ่าควรทำผ่านบริษัททัวร์ที่มีสิทธิ์ซึ่งมีสัญญากับบริษัททัวร์ใน สปป. ลาว หรือโดยตรงผ่านสถานทูตลาวหรือสถานกงสุลในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส รัสเซีย สวีเดน สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ เยอรมนี คิวบา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

วีซ่าเยี่ยมเยียน
• หนึ่งเดือนสำหรับการเข้าพัก (สามารถขยายได้อีกสองเดือน)
• การขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านผู้ค้ำประกันในลาวหรือสถานทูตลาว

วีซ่าธุรกิจ
• การอนุมัติวีซ่าจัดทำโดยผู้สนับสนุนในประเทศลาว และสถานทูตไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศลาว
• หนึ่งเดือนสำหรับการเข้าพัก (สามารถขยายได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของธุรกิจของคุณ)

วีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง
• จำหน่ายเฉพาะจากกรมสถานกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาวเท่านั้น

 • วีซ่าทุกประเภทออกให้ครั้งเดียวและต้องใช้ภายในสองเดือนนับจากวันที่ออก

ประกอบด้วยจุดตรวจที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง จุดตรวจเหล่านี้อนุญาตให้ชาวลาว ผู้อยู่อาศัยต่างชาติ และผู้มาเยือนจากต่างประเทศที่ถือหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าที่ออกโดย MFA สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของ สปป. ลาวในต่างประเทศแล้ว ด่านชายแดนที่อยู่ภายใต้หมวดนี้คือ:


 • สนามบินนานาชาติ
  สนามบินนานาชาติวัดไตในนครหลวงเวียงจันทน์
  ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง.
  ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ จังหวัดจำปาสัก
  ท่าอากาศยานนานาชาติสะหวันนะเขต จ.สะหวันนะเขต
  ท่าอากาศยานนานาชาติอัตตะปือ จ.อัตตะปือ
  ชายแดนจีน-ลาว
  โมฮัน – โบเตเน่ , ยูนนาน ถึง หลวงน้ำทา
 
 • ชายแดนไทย-ลาว
  สะพานมิตรภาพลาว-ไทย 4 เชียงของ – ห้วยทราย เชียงราย ถึง จ.บ่อแก้ว
  นากาเซ้ง – แก่นเตา เลย ไป จ.สายาบุลลี
  ห้วยก้อน – น้ำเงิน, น่าน ถึง จังหวัดสายาบูลี
  สะพานมิตรภาพลาว-ไทย 1 เมืองหลวงหนองคาย-เวียงจันทน์
  สะพานมิตรภาพลาว-ไทย 2 จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต
  สะพานมิตรภาพลาว-ไทย 3 จังหวัดนครพนม-คำม่วน
  ช่องเม็ก – วังเตา อุบลราชธานี ถึง แขวงจำปาสัก
 
 • ชายแดนเวียดนาม-ลาว
  Nameo – Banleui, Thanh Hoa ถึงจังหวัด Huaphanh
  น้ำกัน – น้ำกัน, เงอาน ถึง เชียงขวาง.
  Keoneua – Nampao (หลักเซา), Ha tinh ถึง Bolikhamxay Province
  Laobao – Dansavanh, Quang Tri ถึงจังหวัดสะหวันนะเขต

 

 • ชายแดนกัมพูชา-ลาว
  Dong Calor – Veun Kham, กัมพูชา ไปยัง จังหวัดจำปาสัก.

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศต่อไปนี้ไม่สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงลาวได้ในขณะนี้ : อัฟกานิสถาน แอลจีเรีย บังกลาเทศ บุรุนดี แคเมอรูน คองโก โกตดิวัวร์ กานา กินี กินีบิสเซา จอร์แดน เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย (ลิเบียอาหรับจามาฮิริยา) โมซัมบิก นาอูรู ไนเจอร์ ไนจีเรีย ปากีสถาน เซเนกัล เซียร์ราลีโอน ศรีลังกา ซูรินาเม ซีเรีย (สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย) สวาซิแลนด์ ตองกา ตุรกี แซมเบีย ซิมบับเว

ตามประกาศฉบับที่ 1232 ที่ออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยกระทรวงการต่างประเทศของ สปป. ลาว บุคคลตามรายการข้างต้นต้องขอวีซ่าที่สถานทูตลาวหรือสถานกงสุลลาวในต่างประเทศก่อนเข้าประเทศลาว อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างเป็นทางการและมีหนังสือค้ำประกันจากกระทรวงการต่างประเทศของ สปป. ลาว

(หมายเหตุอธิบายระเบียบหมายเลข 044/ FA.O วันที่ 5 มกราคม 2541 เรื่องการย้ายถิ่นฐานและการพำนักของคนต่างด้าวในสปป. ลาว)

หมวดหมู่ของวีซ่า

1. วีซ่าทางการทูต (A1) วีซ่าทางการทูตจะออกให้แก่นักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล หัวหน้าหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ และผู้ติดตาม (คู่สมรสและบุตร) ที่ถือหนังสือเดินทางทูต

2. วีซ่าอย่างเป็นทางการ (A2) วีซ่าอย่างเป็นทางการจะออกให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูต สถานกงสุล หน่วยงานของสหประชาชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ และผู้ติดตาม (คู่สมรสและบุตร) ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ

3. วีซ่ามารยาท (B1) วีซ่ามารยาทจะออกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและผู้ติดตามของพวกเขาที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต ทางการและปกติที่ปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีหรือให้ความช่วยเหลือโครงการสำหรับรัฐบาลของ สปป. ลาว

4. วีซ่าธุรกิจ (B2) วีซ่าธุรกิจออกให้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและการมอบหมายงานภายใต้โครงการที่จัดทำโดยสัญญาเงินกู้และตามสัญญาจ้างงานหรือหอผู้ป่วยโครงการ ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครของหน่วยงานนอกภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน พนักงานของคณะผู้แทนทางการทูต สถานกงสุลใหญ่ หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากประเทศหรือประเทศที่สาม ตลอดจนนักธุรกิจต่างประเทศ

5. วีซ่าเยี่ยมเยียน (B3) วีซ่าเยี่ยมเยียนออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและประสงค์จะไปเยี่ยมญาติที่ทำงานในสปป. ลาว

สถานะวีซ่า

1. วีซ่าทูต (A1) และวีซ่าราชการ (A2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งอาจได้รับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและอาจต่ออายุได้ทุกปีจนกว่าการมอบหมายจะเสร็จสิ้น

2. วีซ่ามารยาท (B1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งอาจได้รับเป็นระยะเวลาหกเดือนและอาจได้รับการต่ออายุทุก ๆ หกเดือนจนกว่าการมอบหมายจะเสร็จสิ้น

3. วีซ่าธุรกิจ (B2) ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ วีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งอาจได้รับเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนและอาจต่ออายุได้ทุก ๆ หก (6) เดือนจนกว่างานมอบหมายจะเสร็จสิ้น

4. วีซ่าเยี่ยมเยียน (B3) ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและบริการเมื่อเดินทางแต่ละครั้งปลายทางไปยัง สปป. ลาว วีซ่าประเภท B3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานหรือยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศหลายครั้ง

 

 • ขั้นตอนการสมัครวีซ่าและบัตรประจำตัวประชาชน

1. นักการทูต กงสุล หัวหน้าหน่วยงานระหว่างประเทศและผู้ติดตาม (คู่สมรสและบุตร) ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือราชการ และผู้ที่ได้รับมอบหมายใน สปป. ลาว ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเกินสามสิบ (30) วัน ได้รับการอนุมัติจะต้องสมัคร สำหรับการขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของ สปป. ลาว ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคี เมื่อเข้าสู่ สปป. ลาว หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นขอบัตรประจำตัวและวีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งจากกรมพิธีการและกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศตามลำดับ

2. ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศประเภทต่าง ๆ และอาสาสมัคร พร้อมกับผู้ติดตามของพวกเขา ถือหนังสือเดินทางราชการหรือปกติที่มอบหมายงานใน สปป. ลาวจะได้รับการอนุมัติเกินสามสิบ (30) วัน จะต้องได้รับวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของ สปป. ลาว . เมื่อเข้ามาแล้ว องค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานสายลาวที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นขอบัตรประจำตัวและวีซ่าเข้าประเทศหลายครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. นักการทูต พนักงานของสถานกงสุลและหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและอาสาสมัครที่เดินทางเข้าสปป. ลาวด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน (B3) โดยไม่ผ่านขั้นตอนที่จำเป็นจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาจะต้องออกจากอาณาเขตของ สปป. ลาว เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าประเภทที่กำหนดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของ สปป. ลาวก่อนกลับเข้าประเทศ

4. นักการทูต พนักงานของสถานกงสุลและหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและอาสาสมัครที่อยู่ต่างประเทศและมีการอนุมัติการมอบหมายงานซึ่งต้องใช้เวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน อาจได้รับวีซ่าสิบห้า (15) วันเมื่อ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สะพานมิตรภาพ เทศบาลนครเวียงจันทน์ และท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

5. นักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานมอบหมายใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้สองครั้งภายใต้วีซ่า B3

6. ภารกิจทางการทูต สถานกงสุลใหญ่ หน่วยงานระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนของ สปป. ลาวจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครจากต่างประเทศที่เสร็จสิ้นการมอบหมายภายใต้โครงการและหางานเพิ่มเติมภายใต้โครงการอื่นตามต้องการโดยไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมใน ให้สอดคล้องกับขั้นตอนหรือระเบียบที่ทางการลาวกำหนดไว้

 


Scroll to Top