ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศลาวต้องมีพาสปอร์ตที่ถูกต้องและเวลาที่เหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เข้ามาลาว ในการเข้าประเทศลาวนักท่องเที่ยวจะต้องแน่ใจว่า พวกเขาได้รับการลงแสตมป์ในหนังสือเดินทางเรียบร้อย เพราะถ้าหากไม่มีแสตมป์จะถูกเสียค่าปรับแพงมาก.
มีหลายวิธีสำหลับการยื่นขอวีซ่า ข้อกำนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสัญชาติ สำหรับบางประเทศไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าก่อสามารทพักอยู่ลาวได้ถึง 15 วัน.

ให้ดูที่ [รายละเอียดเกี่ยวกับวีช่า] >

การขนส่ง

ตุ๊กตุ๊กเป็นการขนส่งที่นิยมมากที่สุดในเมือง มีบริการเช่าจักรยานและจักรยานยนต์-จักรยานให้เช่า.
การเดินทางไปสนามบินให้ดูที่ 
ให้ดูที่ [การเข้าถึง] ] >

ปลักไฟฟ้า

220 โวลต์ วงจรกระแสสลับ ปลั๊กไฟฟ้าแบบขาแบนและขากลม 2 ขา ชนบทบางแห่งมีไฟฟ้าใช้เฉพาะช่วงเวลาราชการ.

สกุลเงิน

สกุลเงินของ สปป.ลาวนั้น ใช้สกุลเงินกีบ ธนบัตรเมืองลาวมีหลายอัตราดังนี้ เริ่มตั้งแต่ 500 กีบขึ้นไป จนถึง 100,000 กีบ ที่สำคัญ สปป.ลาว ไม่ใช้เหรียญ ในหลายโรงแรม เรือนพัก และร้านอาหารรับสกุลเงินดอลล่า(USD) และสกุลเงินบาทไทย มีหลายสถานที่สำหลับแลกเปลี่ยนเงินตราและธนาคารในใจกลางเมือง.

บัตรเครดิต

บัตรวีซ่าจะได้รับการยอมรับกันมากที่สุด มาสเตอร์การ์ดและอเมริกันเอ็กซ์เพรสเป็นที่ยอมรับในโรงแรมใหญ่ เกสเฮาส์ ร้านอาหาร และร้านค้าของที่ระนึก.

อินเทอร์เน็ต

[อินเทอร์เน็ต]
ส่วนใหญ่ร้านอินเทอร์เน็ตจะตั้งอยู่มากที่สุดบริเวณหอพิพิธภัณฑ์ไปทางทิศเหนือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ มี 4 เครือข่าย คือ เอ็มโฟน ยูนิเทล อีทีเอล และบีไลน์ เครือข่ายที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบอันลิมิเตทได้คือ เครือข่ายอีทีเอล ส่วนอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละบริษัทสูงสุดอยู่ที่ 2500MB โดยเครือข่ายเอ็มโฟนเป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดและนิยมใช้มากที่สุด.

[โทรศัพท์]
1. การติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ ต้องกด 020 ก่อน แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ
2. กรณีโทรจากประเทศไทยมาที่ สปป.ลาว กด +856 20 + ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ
3. กรณีโทรจาก สปป.ลาว ไปที่ประเทศไทย กด +66 + ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ

ภาษา

ภาษาประจำชาติคือ ภาษาลาว แต่ภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในหลวงพระบาง ภาษาไทยเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง.

สภาพอากาศ

เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่แตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆของลาว เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา จะมีฤดูกาล 3 ฤดูได้แก่:

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายน เฉลี่ย 39 องศาเซลเซียสฤดูนี้จะมีฝนตกประปราย เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน.


ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกันยายน ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิในช่วงฤดูนี้ ประมาณ 30 องศาเซลเซียส. แนะนำให้นำเสื้อกันฝนติดตัวมาด้วย กรณีฝนอาจตก.


ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หนาวที่สุดของเมืองหลวงพระบางจะอยู่ประมาณต้นเดือน มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเมืองเคยลดลงถึง 4 องศาเซลเซียส เป็นฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวมาเยื่อนหลวงพระบางมากที่สุด.

Scroll to Top