5 เหตุผลที่ควรไปเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หลวงพระบางถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวจนถึงป ค.ศ.1975 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดิมทีคือ พระราชวังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 สมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งของที่น่าสนใจและข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์

Untitled-7

1. ทุกสิ่งสร้างขึ้นด้วยทองคำ

luangprabang museum (3)

2. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาว

luangprabang museum (4)

3. สถาปัตยกรรมและศิลปะ

luangprabang museum (1)

4. วิถีชีวิต

no-photo

5. ของกำนัลจากต่างแดน

Scroll to Top