การท่องเที่ยว

สัมผัสบรรยากาศในเมืองอื่นๆของแขวงหลวงพระบาง – เริ่มจากวัดโบราณของเมืองจอมเพชร ไปจนถึงชมความสวยงามทางธรรมชาติของน้ำตกน้ำดง

Scroll to Top