ການປະຈົນໄພຂີ່ສະລິງ

ພາບລວມ

ລອງມາເປັນກວານຊ້າງເບິ່ງຈັກມື້ ອາບນໍ້າໃຫ້ຊ້າງ ໃຫ້ອາຫານຊ້າງ ຫຼື ຂີ່ຊ້າງ, ມີໝູ່ບ້ານຊ້າງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ນໍ້າຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ ສວນນໍ້າດົງ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດແສ້ ມີສະຖານທີ່ສໍາລັບໂອ່ນສະລິງ ສູງປະມານ 10 ແມັດ, ປະຈົນໄພເທິງນໍ້າ, ໂອ່ນສະລິງຜ່ານຕົ້ນໄມ້ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທໍາມະຊາດ.

ລາຍລະອຽດ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະລາຄາ: ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກໃຈກາງເມືອງ).

  •  ນໍ້າຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ
  • ສວນນໍ້າດົງ  ເວັບໄຊ>
  • ນໍ້າຕົກຕາດແສ້. 
Scroll to Top