ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ

ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວ

ບ້ານປ່າຂາມ, ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໂມງລັດຖະການ

8:00 - 11:30 | 13:30 - 16:30

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

+856-71-212-487

Email: info@tourismluangprabang.com
website: www.tourismluangprabang.org

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ

Scroll to Top