ເຈ້ຍສາ

ພາບລວມ

ເຈ້ຍສາເຮັດມາຈາກເປືອກປໍສາ ທ່ານສາມາດທ່ຽວຊົມບ້ານທີ່ຜະລິດເຈ້ຍປໍສ າແລະ ການຕໍ່າແຜນແບບດັ້ງເດີມ, ການທ່ຽວຊົມບ້ານຊຽງເຫຼັກ ແລະບ້ານຊ່າງຄ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການເຮັດເຈ້ຍປໍສາ ແລະການຕໍ່າແຜ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

  • ເປີດທຸກວັນ ເວລາ 9:00-11:00 ບໍ່ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ.

ເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງ ຂຶ້ນທາງໄປທິດເໜືອຂອງເມືອງຕາມແຄມນໍ້າຄານ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ແລະຂ້າມນໍ້າຄານ, ສາມາດຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍການນັ່ງລົດຕຸກຕຸກ (ໄປທາງຂົວໃໝ່), ຖ້າຫາກທ່ານຂີ່ລົດຖີບ ຫຼື ຍ່າງ ແມ່ນໄປທາງຂົວເກົ່າແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍໄປຕາມເສັ້ນທາງແຄມຂອງຂຶ້ນໄປ.

Scroll to Top