ການຫຼິ້ນກອ໊ບ

ພາບລວມ

ສະໜາມກອຟມີຄວາມຫຼູຫຼາ, ມີອຸປະກອນຄົບວົງຈອນໃຫ້ເຊົ່າ, ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸວັນ, ສະໜາມກອຟ 9 ຂຸມແລກ ມີຄວາມງ່າຍເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ຮຽນຫຼິ້ນ, 9 ຂຸມສຸດທ້າຍຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ, ແຕ່ເດືອນມີນາ ເຖິງ ເດືອນມິຖຸນາ ຕອນເຊົ້າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ ກ່ອນອາກາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ.

7 ກິໂລແມັດ ອອກຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ໃຊ້ເສັ້ນທາງດຽວກັບຕາດກວາງຊີ.

Scroll to Top