ສູນຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ

ເວລາເປີດ-ປິດ

• ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປີດ-ປິດ ໂມງທາງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກແຕ່ເວລາ: 8:00 11:30, 13:30-16:00 ໂມງ
(ວັນເສົາ-ອາທິດ):09-11:30, 13:30-15:00 ໂມງ
ເດືອນພຶດສະພາ-ເດືອນສິງຫາ ປິດສໍາລັບວັນເສົາ-ອາທິດ
ນອກຈານັ້ນຍັງປິດວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ

ບໍລິການ

  • ແຜ່ນທີ່
  • ແຜນພັບ, ສື່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ
  • ຕາຕະລາງການເດີນທາງ ເຊັ່ນ: ທາງລົດ, ທາງເຮືອ ແລະ ທາງອາກາດ

ການເຂົ້າເຖິງ

  • ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ຕິດກັບຕະຫຼາດກາງຄືນ

  • ຄິກເບີ່ງແຜນທີ່

ຄຳຖາມທີ່ຖາມຫຼາຍ

ລາວ, ໄທ ແລະ ອັງກິດ

ບໍ່, ພວກເຮົາຢຸດຂາຍພວກມັນຊົ່ວຄາວ.
ກະລຸນາຊື້ປີ້ຢູ່ສະຖານີລົດເມ ຫຼືອົງການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງ.

ມີ 3 ວິທີທີ່ຈະໄປເຖິງ: ທ່ານສາມາດໄປດ້ວຍລົດຖີບ, ສໍາລັບການເດີນທາງໄປມາໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ. (ມີລົດຖີບໃຫ້ເຊົ່າຢູ່ຖະໜົນໃຫຍ່ ແລະ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 20.000 – 30.000 ກີບ). ໂດຍລົດຈັກໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ. (ລົດຈັກໃຫ້ເຊົ່າແມ່ນຢູ່ຖະໜົນໃຫຍ່ ແລະ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 120.000 – 180.000 ກີບ, ຂຶ້ນກັບປະເພດລົດຈັກ).

ຈອງບ່ອນນັ່ງລົດໄຟ

Scroll to Top