5 ຕະຫຼາດຫຼັກຂອງຫຼວງພະບາງ

ການເດີນທາງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ອາດຈະບໍ່ສົມບູນແບບ. ຖ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ, ສຽງ ແລະ ກິ່ນ​ຫອມ​ຂອງ​ຕະ​ຫລາດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ກໍ​ມີ​ຕະ​ຫຼາດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສຳ​ຜັດ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊາວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຫລາຍ​ແຫ່ງ, ລວມ​ທັງ

night-market-640

1. ຕະຫຼາດກາງຄືນ

phosi

2.ຕະຫຼາດໂພສີ

dara

3. ຕະຫຼາດດາຣາ

morning market

4. ຕະຫຼາດເຊົ້າ

nvk1

5. ຕະຫຼາດນາວຽງຄໍາ

Scroll to Top